Narzędzia do kolonoskopii

Narzędzia i akcesoria do kolonoskopii

Kolonoskopia to endoskopowe badanie diagnostyczne, przeprowadzane za pomocą akcesoriów do kolonoskopii, mające na celu zapobieganie i leczenie nowotworów jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna, niedokrwistości z niedoboru żelaza o niejasnej etiologii. Pozwala także ocenić zasięg zmian we wrzodziejącym zapaleniu jelit i jest badaniem przesiewowym w kierunku polipów i wczesnego raka. Kolonoskopia jest również zabiegiem umożliwiającym wykonanie całej palety drobnych zabiegów, co w wielu przypadkach umożliwia pacjentom uniknięcie poważnych, inwazyjnych operacji.

Wczesna diagnoza, dokonana za pomocą specjalistycznego sprzętu do kolonoskopii, daje lekarzom czas na podjęcie skutecznego procesu leczniczego. Zwiększa to szanse pacjentów na całkowite wyleczenie dolegliwości.

Badanie kolonoskopowe polega na penetracji za pomocą endoskopu i akcesoriów kolonoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zwanego okrężnicą; w tym jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego. W czasie kolonoskopii lekarz – operator – wprowadza do ciała pacjenta poprzez odbytnicę giętką rurkę o długości około 130–200 cm, która zakończona jest z jednej strony manipulatorem, a z drugiej źródłem światła posiłkowanego przez światłowód oraz mikrokamerą o wysokiej jakości i szerokim kącie widzenia. Przekazywany obraz widoczny jest dla lekarza na monitorze, dzięki czemu może on na bieżąco pilotować przebieg badania. Bardzo istotnym elementem endoskopu jest również kanał instrumentalny, którym dostarczane są niewielkiej wielkości narzędzia do kolonoskopii, niezbędne do wykonania drobnych zabiegów podczas badania, jak na przykład usuwanie polipów. Może także  zaistnieć potrzeba pobrania materiału z ciała pacjenta, w celu wykonania badania histopatologicznego, czy mikrobiologicznego, niezbędnego do dalszej diagnostyki, a tylko kolonoskopia wykonana metodą klasyczną, gdzie zastosowano odpowiedni sprzęt kolonoskopowy, daje szansę przeprowadzenia biopsji.

.