Narzędzia gastroskopowe

Narzędzia i akcesoria do gastroskopii

Gastroskopia zaliczana jest do badań diagnostyczno – terapeutycznych. Pozwala lekarzowi, przy użyciu endoskopu, ocenić stan wyglądu przełyku, śluzówki żołądka, odźwiernika, a także dwunastnicy. Jest to najlepsza metoda diagnostyczna w przypadku podejrzeń wrzodów żołądka, różnego rodzaju polipów, czy też krwawień o niejasnej etiologii w obrębie górnego odcinka układu pokarmowego. Wszelkie zaburzenia ze strony tego systemu, pojawiające się bez wyraźnej przyczyny i długo utrzymujące, takie jak wymioty, problemy związane z połykaniem, ale także obecność ciała obcego, zatrucie żrącą substancją, jadłowstręt, anoreksja –  są wskazaniem do wykonania badania gastroskopowego.

Zaletą gastroskopii jest możliwość wykonania podczas jednego, małoinwazyjnego badania sprzętem do gastroenterologii, jednoczesnych oględzin stanu tkanek wewnętrznych i pobrania do dalszych ekspertyz fragmentów śluzówki, budzących zastrzeżenia co do prawidłowości budowy, czy nasuwających wątpliwości związane ze zmianami chorobowymi. Lekarz może także dokonać ewentualnych drobnych zabiegów za pomocą narzędzi gastrologicznych, jak na przykład usunięcie polipa, czy uszczelnienie krwawiącego naczynia, a nawet leczenie wczesnej postaci raka.

W przebiegu badania lekarz wprowadza poprzez usta i znieczulone wcześniej gardło oraz przełyk, żołądek, aż do dwunastnicy, sprzęt do gastroloskopii – elastyczną rurkę lub cienki przewód, wyposażony w kamerę i tory wizyjne, które pozwalają na przekazanie materiału filmowego z wnętrza przewodu pokarmowego pacjenta i pokazanie go na monitorze operującemu endoskopem lekarzowi. Przewagę gastroskopii nad badaniami obrazowymi takimi jak RTG, tomografia, czy rezonans magnetyczny daje możliwość bezpośredniej interakcji medycznej, pozwalającej na wykonanie drobnych zabiegów za pomocą wprowadzanych przez lekarza miniaturowych narzędzi – sprzętu gastrologicznego, służącego pobieraniu wycinków do badań i leczeniu niektórych schorzeń.